Algemeen Privacy Statement van BATAVUS voor consumentengegevens

 

Privacy Statement

BATAVUS gebruikt persoonlijke gegevens van consumenten. We vinden het van belang om daar duidelijk over te communiceren. In dat licht delen we in dit algemene privacy statement algemene informatie over het gebruik van gegevens van consumenten. Mocht het nodig zijn dan geeft BATAVUS meer specifieke informatie, zoals wanneer consumentengegevens worden verzameld bij productverkoop, gebruik van apps en op andere (merk)websites.

 

BATAVUS
BATAVUS maakt deel uit van Accell Group N.V. Dit privacy statement heeft alleen van doen met consumentgegevens die BATAVUS verwerkt. We hebben de beschikking over deze persoonsgegevens van consumenten door diensten en producten van de BATAVUS merken aan te bieden en te verkopen. 

 

Vanuit Accell Group N.V. houdt Accell IT BV zich bezig met alle IT gerelateerde zaken. Zo kan Accell IT BV soms naast BATAVUS of ter vervanging van BATAVUS wettelijk aansprakelijk zijn voor het verzamelen van persoonsgegevens van consumenten. Consumenten kunnen zich voor vragen over hoe er met hun gegevens wordt omgegaan terecht bij security@accell-it.com, of een brief sturen naar Postbus 435 8440 AK Heerenveen Nederland.

 

Handelaren

Consumenten schaffen producten en diensten van BATAVUS overwegend aan via erkende handelaren en andere aanbieders. Vanwege het feit dat zij geen onderdeel zijn van BATAVUS kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor hoe deze erkende dealers en andere aanbieders gebruik maken van persoonsgegevens van consumenten. Zij dragen zelf de verantwoordelijkheid voor de consumentgegevens die zij aan BATAVUS overdragen met betrekking tot de verkoop van BATAVUS producten.

 

Hoe genereert BATAVUS consumentgegevens?
Wanneer een fiets of ander product wordt aangeschaft kunnen consumentengegevens bij BATAVUS vast worden gelegd door de verkopende partij of door de consument zelf. Enkele producten, zoals een connected bike of de toepassing van sommige apps, slaan ook persoonsgegevens van consumenten op. Bij bezoek van een van de (merk)websites van BATAVUS, verwerken we ook gegevens, zoals het IP adres, gegevens van het gebruikte apparaat, en de bekeken producten. Tot slot kan contact met BATAVUS ook betekenen dat consumentgegevens wordt vastgelegd. Zoals bij het verzoek om een brochure opgestuurd te krijgen of wanneer een garantieclaim ingediend wordt.

 

Welke consumentengegevens verwerkt BATAVUS?
BATAVUS genereert gegevens over de consument zelf, zoals naam, adres, woonplaats en contactgegevens. Maar ook gegevens over aangeschafte producten of getoonde interesse, als het gaat om het soort product of garantie, de aanbieder van een product of het onderhoud en onderhoudsgegevens.

 

Welk doel heeft BATAVUS met persoonsgegevens van consumenten?
BATAVUS gebruikt persoonsgegevens van consumenten voor:

  • Service en ondersteuning aan consument en dealer, maar ook als het gaat om verscheidene afspraken, zoals die tussen de consument en verkoper maar ook die tussen BATAVUS en de dealer en als er sprake van is tussen BATAVUS en de consument;
  • (Direct) Marketing, zoals nieuwsbrieven en gericht getoonde advertenties en producten via onze eigen websites en de websites daarbuiten. Accell Nederland houdt zich daarbij aan de regels die gelden om toestemming te krijgen en de mogelijkheid te geven om die toestemming weer in te trekken.
  • Het toepassen van analysesom de producten en service te verbeteren.

 

Voor welke termijn bewaart BATAVUS consumentengegevens?
BATAVUS slaat gegevens op zolang het nodig is om het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt te behalen. De afmelding van de consument, zoals bij een account, nieuwsbrief of app kan daarop van invloed zijn. Het uitgangspunt is dat gegevens niet langer dan twee jaar worden opgeslagen, behalve als dat nodig is om eventuele klachten of claims te toetsen of ter uitvoering van wettelijke of administratieve verplichtingen.   

  

Hoe beveiligt BATAVUS persoonsgegevens van consumenten?
Beveiliging van consumentgegevens is binnen onze bedrijfsvoering een belangrijk onderdeel. Daarvoor nemen we een scala aan beveiligingsmaatregelen. Denk daarbij aan een sterk wachtwoordbeleid, afscherming van de gegevens van internet, versleuteling en autorisatieprocedures die gelden voor medewerkers. Persoonsgegevens van consumenten houden we vast in beveiligde technische ruimtes. Deze gekoelde computerruimtes beschikken over noodstroomvoorziening en gecombineerde beveiliging van elektronische deuren met badges, bewaking van object met camera’s, alarmsystemen en surveillance. Dat zijn enkele voorbeelden van de vele maatregelen die Accell IT BV neemt om de consumentgegevens van BATAVUS te beveiligen. Wilt u hier meer duidelijkheid over of denkt u aan misbruik van gegevens, dan kunt u een email sturen naar security@accell-it.com

 

Vragen over consumentengegevens?
Consumenten beschikken over het recht om hun gegevens in te zien en wijzigingen en verwijdering van hun gegevens aan te vragen. Heeft u die behoefte of wilt u een andere vraag stellen? Dan kunt u contact opnemen via security@accell-it.com.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Wil je altijd op de hoogte blijven van de nieuwste Batavus producten en het laatste Batavus nieuws? Schrijf je dan nu in!