Actievoorwaarden

Actievoorwaarden en spelregels gegevenscontrole en winactie.

 

 1. Gegevenscontrole en winactie worden uitgeschreven door de Accell Group gevestigd te Heerenveen. Op de Accell Group. zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

 

 1. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je je gegevens controleert op de actiepagina en deze bevestigt. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.

 

 1. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen met zijn/haar e-mailadres aan een actie.

 

 1. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de actie.

 

 1. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven

 

 1. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.

 

 1. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

 

 1. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

 

 1. Winnaars worden binnen 2 weken na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.

 

 1. De Accell Group kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

 

 1. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

 

 1. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

 

 1. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal de Accell Group hiervoor zorg dragen

 

 1. Medewerkers van de Accell Group en partners zijn uitgesloten van deelname.

 

 1. De persoonsgegevens die in het kader van de gegevenscontrole en winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door de Accell Group voor het versturen van de nieuwsbrieven en worden niet verstrekt aan derden.

 

 1. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door de Accell Group.

 

 1. De Accell Group handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

 

 1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

 1. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

 

 1. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de actie kunt u via ons contactformulier contact opnemen. Vermeld daarbij altijd uw naam en e-mailadres.