Batavus en de maatschappij

Fietsen, altijd goed

Fietsen? Goed voor je conditie, gezondheid én het milieu. Als de natuur je aan het hart gaat, heb je een extra reden om te kiezen voor Batavus. Dan weet je dat jouw fiets energieverantwoord en milieuvriendelijk is gemaakt!

 

Altijd groen

Als je kiest voor de fiets, kies je voor groen. Het is immers een van de schoonste manieren van vervoer. Met een Batavus fiets kies je nog eens extra voor groen. We gebruiken alleen lakken op waterbasis, gaan kritisch om met grondstoffen en energie en vragen ons bij alles af of we nog meer kunnen bijdragen aan een schone, leefbare toekomst.

 

Duurzame productie

Batavus kiest voor duurzame productieprocessen. Een mooi voorbeeld is de bouw van een eigen waterzuiveringsinstallatie. Zo maken we al het water dat we in onze fabriek gebruiken zelf weer schoon en geschikt voor hergebruik. Grondstoffen en apparatuur toetsen we op duurzaamheid. Waar verbeteringen mogelijk zijn, voeren we die door!

 

 

Batavus en sponsoring

Batavus zet zich graag in voor een betere wereld. Niet alleen door kritisch te kijken naar ons dagelijks doen en handelen. Maar ook door specifieke organisaties en goede doelen te ondersteunen. Ook hebben wij samenwerkingsverbanden in het kader van fietsveiligheid met onder andere Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond en de ANWB.

 

Goede doelen

We ondersteunen een aantal goede doelen. Allereerst Slachtofferhulp Nederland, die mensen emotioneel steunt na een misdrijf of verkeersongeluk. Verder steunen we het Ronald McDonald Kinderfonds in hun prachtige missie om kinderen samen te brengen met hun ouders, zodat zij zich ook in het ziekenhuis veilig en geborgen voelen. Zo'n 'thuis ver van huis' maakt een wereld van verschil! Lees hier over de aftrap van onze samenwerking.