Actievoorwaarden

Winactie Batavus x Reisreport – Theetuinen Fietsgids

 

 1. Algemeen
  • Deze winactie wordt georganiseerd door Accell Nederland B.V. gevestigd aan de Industrieweg 4, 8444 AR te Heerenveen (hierna “Accell”).
  • Deze winactie loopt van 15 mei 2023 tot en met 16 juli 2023.
  • Door deelname aan deze winactie gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

 1. Prijs
  • De deelnemer maakt kans op het winnen van een Fietsgids Theetuinen Nederland t.w.v. €23,95
  • Uit alle deelnemers wordt op onpartijdige wijze 25 winnaars aangewezen. De winnaars ontvangen uiterlijk 21 juli 2023 een mail van Batavus.
  • De prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar aan derden en kan niet worden ingewisseld voor geld of andere producten.
  • Accell draagt de eventuele kansspelbelasting over de uit te keren prijs af ingevolge de Wet op de Kansspelbelasting.
  • De winnaars dienen uiterlijk binnen een week na ontvangen van winnaarsmail te bevestigen dat zij de prijs aanvaarden en ons te voorzien van de benodigde informatie voor de uitkering van de prijs, bij gebreke waarvan de prijs komt te vervallen en de prijs aan een andere deelnemer zal worden vergeven of ingetrokken.

 

 1. Voorwaarden deelname
  • Om deel te kunnen nemen aan de winactie moet de deelnemer tussen 15 mei 2023 en 16 juli 2023 het Instagram account van Batavus volgen.
  • Iedere deelnemer kan één keer meedoen aan deze winactie.
  • De deelnemer die jonger dan 16 jaar is heeft toestemming van (een) ouder(s), verzorger(s), voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger verkregen voor deelname en overlegt hiervan bewijs bij de inschrijving voor deze winactie.
  • Medewerkers van Accell (of een aan haar gelieerde onderneming) en anderen die betrokken zijn bij de organisatie van deze winactie kunnen niet meedoen. Daarnaast mag Accell bepaalde personen uitsluiten van deelname en een uitgereikte prijs herroepen als er sprake is van misbruik, fraude of oneerlijke beïnvloeding van de winkansen.

 

 1. Privacy
  • Bij deelname aan deze winactie ga je ermee akkoord dat Accell jouw persoonsgegevens voor dit doel mag verwerken. Accell verwerkt jouw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en haar privacyverklaring: batavus.nl/privacy en www.batavus.be/privacy.
  • Indien je wint, mag Accell jouw persoonsgegevens (zoals je naam en woonplaats) bekendmaken in het kader van deze actie, bijvoorbeeld op de Batavus website en op social media kanalen.
  • Vragen of opmerkingen over privacy kun je mailen naar privacy@accell.nl

 

 1. Overig
  • Accell mag altijd de winactie (gedeeltelijk) stopzetten en besluiten prijzen (toch) niet uit te reiken.
  • Op deze winactie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing.
  • Over de uitslag van deze winactie kan niet worden gecorrespondeerd.
  • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Accell.
  • Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
  • Voor vragen en/of klachten over deze winactie kan contact opgenomen worden met Accell klantenservice door een e-mail te sturen via het contactformulier: batavus.nl/contact