Actievoorwaarden

Algemeen 

 • Deze actie wordt georganiseerd door Accell Nederland B.V. gevestigd aan de Industrieweg 4, 8444 AR te Heerenveen (hierna “Accell”).
 • Deze actie loopt van 24 maart 2023 tot en met 1 juli 2023.
 • Door deelname aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Prijs

 • De deelnemer kan 1 accessoire van verschillende, voorgeselecteerde opties kiezen ter waarde van maximaal ± EUR 90, zolang de voorraad strekt (op = op).

 • De prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar aan derden en kan niet worden ingewisseld voor geld of andere producten.

 • De deelnemers dienen uiterlijk 1 juli 2023 hun keuze voor de gratis accessoire te maken op de website en ons te voorzien van de benodigde informatie voor verzending van de accessoire, bij gebreke waarvan de accessoire komt te vervallen.  

 

Voorwaarden deelname

 • Om deel te kunnen nemen aan de actie moet de deelnemer tussen 24 maart 2023 en 1 juli 2023 een Batavus e-bike gekocht te hebben bij een erkende dealer van Batavus in Nederland of België. De deelnemer dient de gratis accessoire te kiezen op de actiepagina (via mail verstuurd).

 • Iedere deelnemer kan één keer meedoen aan deze actie.

 

Privacy

 • Bij deelname aan deze actie ga je ermee akkoord dat Accell jouw persoonsgegevens voor dit doel mag verwerken. Accell verwerkt jouw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en haar privacyverklaring: www.batavus.be/privacy
 • Wij kunnen (geaggregeerde) klantgegevens gebruiken voor prestatieanalyses van onze producten en campagnes voor de verdere ontwikkeling van deze producten en campagnes, voor het optimaliseren van onze productportfolio en voor marketingactiviteiten voor toekomstige klanten.
 • Vragen of opmerkingen over privacy kun je mailen naar crm@accell.nl.

 

Overig

 • Accell mag altijd de actie (gedeeltelijk) stopzetten en besluiten accessoires (toch) niet uit te reiken.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Accell.
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 • Voor vragen en/of klachten over deze actie kan contact opgenomen worden met Accell klantenservice door een e-mail te sturen naar crm@accell.nl.